Aanvullende voorwaarden website

Geen verantwoordelijkheid
Machinery Resale / Fimatec wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de inhoud van de informatie op deze website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Machinery Resale / Fimatec wijst alle aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook en op welke grond dan ook, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar was, of is, op de Machinery Resale / Fimatec website.

Copyright
De tekst, logo's, pictogrammen en hun ontwerp vallen onder auteursrechten en andere wettelijke maatregelen ter bescherming van toepassing en zijn de intellectuele eigendom van Machinery Resale / Fimatec. Het is niet toegestaan om enig deel van deze website te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Machinery Resale / Fimatec.

Handelsmerken
Machinery Resale / Fimatec woord en beeld handelsmerken zijn eigendom van Machinery Resale bvba / Fimatec. Dit betekent dat alle Machinery Resale / Fimatec merken en bedrijfslogo's door een handelsmerk gedekt zijn.
Machinery Resale / Fimatec rechten mogen niet gebruikt worden door derden, zonder eerst schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Machinery Resale / Fimatec.

E-mail
Informatie verzonden via e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde (n). De afzender is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, inhoud of tijdige ontvangst van een e-mailbericht. Machinery Resale / Fimatec aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit de elektronische levering.
Heeft u niet langer de wens e-mail te ontvangen van Machinery Resale / Fimatec?
Geef antwoord op het e-mail bericht met als onderwerp "unsubscribe" .