Soil Pick - De pneumatische graafmachine

woensdag 06 november 2019
De Soil Pick is een pneumatisch ‘graafwerktuig’ dat ondergrondse nutsvoorzieningen (kabels, buizen, …) of boomwortels lokaliseert en blootlegt zonder deze te beschadigen. Lees er hier alles over.

De Soil Pick is een ‘selectieve graafmachine’. Selectief in de zin dat het poreuze en semi-poreuze grond breekt, verpulvert en verplaatst, maar niet-poreuze objecten, zoals kabels, buizen, boomwortels, … onaangetast laat. De Soil Pick graaft grond uit zonder het risico op beschadigingen.

De Soil Pick maakt gebruik van convergerende/divergerende nozzle technologie om perslucht te versnellen tot supersonische snelheid (tot 2375 km/h). De luchtstroom verplaatst zich ongeveer 10 centimeter van het uiteinde van de Soil Pick - "de woeldiepte" - voordat hij tot atmosferische druk wordt gecomprimeerd om dan met voldoende geweld de grond te verpulveren en te verplaatsen. De perslucht dringt dus door tussen de kleine openingen van de grondpartikels en breekt die uit elkaar.

De Soil Pick kenmerkt zich door zijn gebruiksgemak, efficiëntie en veiligheidskenmerken.

Deze Soil Pick technologie is uitermate geschikt in volgende domeinen:

INFRASTRUCTUURWERKEN:

  • Het blootleggen van ondergrondse nutsvoorzieningen zoals elektrische leidingen, gasleidingen, buizen, …

Een veilige oplossing:

Vervangt tools zoals houwelen waardoor risico’s op lichamelijke letsels aan rug en schouders gereduceerd worden

Bij de ontwikkeling van Soil Pick werden diëlektrische en niet-vonkende eigenschappen opgenomen. Niet-geleidende, niet-vonkende gereedschappen hebben immers een duidelijk voordeel voor zij die werken in omgevingen die met gas verrijkt zijn (ontploffingsgevaar) of in omgevingen waar elektrische leidingen aanwezig zijn die onder spanning staan (elektrocutie).

Om veiligheidsredenen is de Soil Pick ook gestandaardiseerd op een woeldiepte van ongeveer 10 cm. Dit is lang genoeg om een snelle uitgraving te vergemakkelijken, maar toch kort genoeg om het risico op persoonlijk letsel (als gevolg van een verkeerde woelrichting) te minimaliseren.

Een manometer op het handvat laat de bediener weten of het gereedschap onder acceptabele druk werkt.

De Soil Pick weegt slechts 3 kg, werkt trillingsvrij en kan langdurig, zonder vermoeidheid, gebruikt worden.

BOOMVERZORGING:

  • Het graven van radiale sleuven
  • Ter bodemverbetering: het veilig verwijderen en vervangen van verdichte grond (die letterlijk boomwortels verstikt) om zo de grond te kunnen vermengen met meststoffen of organisch materiaal
  • Wortels blootleggen en verplanten
Terug naar boven