Incoterms 2020

In de category Transport en verzending ?
De incoterms of internationale commerciële voorwaarden zijn een reeks internationale verkoopsvoorwaarden die worden gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en op grote schaal worden gebruikt bij internationale commerciële transacties. Ze worden wereldwijd aanvaard door regeringen, gerechtelijke autoriteiten en handelaars voor de interpretatie van de meest gebruikte termen in de internationale handel.
Groep E - Vertrek
 • Ex Works - af fabriek - de verkoper levert de goederen door ze in zijn bedrijfspand (werkplaats, opslagruimte, loods, fabriek...) ter beschikking te stellen van de koper - in deze incoterm heeft de verkoper de minste verantwoordelijkheid - hij zorgt voor goederen met factuur (of EDI-bericht) en een minimale verpakking.
Groep F - Algemeen vervoer
 • FCA - Free Carrier - vrachtvrij tot vervoerder - de verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning, douaneformaliteiten bij uitvoer en kosten tot levering van de goederen aan de carrier (de vervoermaatschappij) zoals bepaald door de koper en volgens de vervoersmodus.
 • FAS - Free Alongside Ship - vrij langszij schip - de verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking en kosten tot langszij het (zee- of binnen)schip (met uitvoervergunning op eigen kosten en risico) - vanaf daar moet de koper een vervoersovereenkomst afsluiten en draagt hij ook alle risico's van verlies of schade aan de goederen - de verkoper is verplicht de goederen uit te klaren.
 • FOB - Free on Board - vrij aan boord - de verkoper draagt zorg voor de factuur, verpakking, en bij uitvoer de uitvoervergunning en douaneformaliteiten - de verkoper betaalt de kosten (uitklaring e.d.) en is verantwoordelijk voor alle risico's tot de goederen over de reling van het schip passeren - de verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan wanneer de goederen "eenmalig" aan boord van het schip zijn geplaatst in de genoemde verschepingshaven en betaald zijn - als de goederen dus het dek hebben geraakt maar weer worden gelift en er gebeurt iets, dan is het vanaf dat moment voor risico van de koper.
Groep C - Algemeen franco
 • CFR of CNF - Cost and Freight - de verkoper draagt de kosten voor het transport en verzorgt het transport van de goederen naar de genoemde haven van bestemming - het risico van verlies van of schade aan de goederen alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven - de term CFR verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.
 • CIF - Cost, Insurance and Freight - de verkoper heeft dezelfde verplichtingen als onder CFR - dus de verkoper moet de kosten en vracht betalen om de goederen naar de genoemde haven van bestemming te laten brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven.
 • CPT - Carriage Paid To - de verkoper betaalt de vrachtprijs voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen - indien opeenvolgende vervoerders worden gebruikt voor het vervoer naar de overeengekomen bestemming, gaat het risico over wanneer de goederen aan de eerste vervoerder zijn afgeleverd.
 • CIP - Carriage and Insurance Paid To - de verkoper heeft dezelfde verplichtingen als onder CPT - dus de verkoper betaalt de vrachtprijs voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen.
Groep D - Aankomst
 • DAF - Delivered At Frontier - franco grens - deze term kan worden gebruikt wanneer de goederen worden vervoerd per spoor en over de weg - de verkoper betaalt voor het vervoer naar de genoemde plaats van levering aan de grens - de koper draagt zorg voor de douaneformaliteiten en betaalt voor het vervoer vanaf de grens naar zijn fabriek - de risico-overdracht vindt plaats aan de grens.
 • DES - Delivered Ex Ship - wanneer goederen worden geleverd af schip, vindt de risico-overdracht niet plaats tot het schip is aangekomen in de haven van bestemming en de goederen ter beschikking zijn gesteld aan de koper voor het lossen - de verkoper betaalt dezelfde vracht- en verzekeringskosten zoals op grond van een CIF-regeling - in tegenstelling tot de CFR- en CIF-voorwaarden, draagt de verkoper niet alleen de kosten, maar ook het risico tot de aankomst van het schip in de genoemde haven - kosten voor het lossen van de goederen en eventuele rechten, belastingen, enz... zijn voor rekening van de koper - een veelgebruikte term in de scheepvaart voor het vervoer van bulkgoederen zoals kolen, graan, droge chemicaliën,... - vaak gebruikt indien de verkoper in het bezit is van een eigen schip of een vaartuig heeft gecharterd.
 • DEQ - Delivered Ex Quay (naam haven) - vergelijkbaar met DES, maar de risico-overdracht vindt niet plaats tot de goederen zijn gelost in de haven van bestemming.
 • DDU - Delivered Duty Unpaid - deze term betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert op de plaats van bestemming genoemd in het contract - de goederen worden niet vrijgegeven voor invoer of gelost op de plaats van bestemming - de koper is verantwoordelijk voor de kosten en risico's voor het lossen alsook voor de eventuele latere levering buiten de plaats van bestemming - echter, indien de koper wenst dat de verkoper de kosten en de risico's draagt in verband met de invoer en uitklaring, inklaring, lossen en daarna de levering buiten de plaats van bestemming, dan dient dit allemaal expliciet overeengekomen te worden in het verkoopcontract.
 • DDP - Delivered Duty Paid - franco inclusief rechten - betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen op de genoemde plaats in het land van invoer beschikbaar zijn gesteld - de verkoper draagt de risico's en kosten inclusief rechten, belastingen en overige heffingen verbonden aan het aldaar leveren van de ingeklaarde goederen - terwijl de EXW-term de minimum verplichting van de verkoper behelst, geeft de DDP-voorwaarde zijn maximumverplichting aan


Naar het overzicht van de veelgestelde vragen