Veelgestelde vragen

 • Wanneer en hoe betaal ik de aangekochte machines?

  De betaling dient te gebeuren voor afhaling of verzending.
  Na overeenkomst van de voorwaarden en het bedrag ontvangt u een pro forma factuur met de bankgegevens erop.
  De pro forma factuur is 7 dagen geldig.

  Betaling kan onmiddellijk bij aankoop gebeuren via bankkaart (visa, master card, ...)

  Betaling in liquide of bankoverschrijving:
  Wij aanvaarden slechts een klein bedrag in liquide, maar geven de voorkeur aan een bankoverschrijving.
  Dit is eenvoudiger en veiliger voor alle partijen.

 • Kan Fimatec mijn transport organiseren?

  Ja, op verzoek organiseren wij transport tegen de meest concurrentiële prijzen.
  Wij verschepen wereldwijd (roll-on / roll-off of containertransport).

  Wij hebben zeer goede relaties met een groot aantal gerenommeerde internationale logistieke bedrijven.
  Dit resulteert in bijzonder concurrentiële offertes voor alle diensten: zeevracht, luchtvracht en wegvervoer.
  Ook de scheepvaart- en douanedocumenten voor uw machines kunnen in orde worden gebracht.
  Verder beschikken wij over alle faciliteiten om uw zeecontainer te laden op onze terreinen.
  Uw machines worden met de meeste zorg behandeld, dit vanaf onze terreinen tot uw eindbestemming. Wij zorgen ervoor dat de goederen steeds in goede staat aankomen.

  Wij werken volgens de internationale normen voor vervoer, de INCOTERMS 2020.

 • Incoterms 2020

  De incoterms of internationale commerciële voorwaarden zijn een reeks internationale verkoopsvoorwaarden die worden gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en op grote schaal worden gebruikt bij internationale commerciële transacties. Ze worden wereldwijd aanvaard door regeringen, gerechtelijke autoriteiten en handelaars voor de interpretatie van de meest gebruikte termen in de internationale handel.

  Groep E - Vertrek

  Ex Works - af fabriek - de verkoper levert de goederen door ze in zijn bedrijfspand (werkplaats, opslagruimte, loods, fabriek...) ter beschikking te stellen van de koper - in deze incoterm heeft de verkoper de minste verantwoordelijkheid - hij zorgt voor goederen met factuur (of EDI-bericht) en een minimale verpakking.

  Groep F - Algemeen vervoer

  FCA - Free Carrier - vrachtvrij tot vervoerder - de verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning, douaneformaliteiten bij uitvoer en kosten tot levering van de goederen aan de carrier (de vervoermaatschappij) zoals bepaald door de koper en volgens de vervoersmodus.
  FAS - Free Alongside Ship - vrij langszij schip - de verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking en kosten tot langszij het (zee- of binnen)schip (met uitvoervergunning op eigen kosten en risico) - vanaf daar moet de koper een vervoersovereenkomst afsluiten en draagt hij ook alle risico's van verlies of schade aan de goederen - de verkoper is verplicht de goederen uit te klaren.
  FOB - Free on Board - vrij aan boord - de verkoper draagt zorg voor de factuur, verpakking, en bij uitvoer de uitvoervergunning en douaneformaliteiten - de verkoper betaalt de kosten (uitklaring e.d.) en is verantwoordelijk voor alle risico's tot de goederen over de reling van het schip passeren - de verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan wanneer de goederen "eenmalig" aan boord van het schip zijn geplaatst in de genoemde verschepingshaven en betaald zijn - als de goederen dus het dek hebben geraakt maar weer worden gelift en er gebeurt iets, dan is het vanaf dat moment voor risico van de koper.

  Groep C - Algemeen franco

  CFR of CNF - Cost and Freight - de verkoper draagt de kosten voor het transport en verzorgt het transport van de goederen naar de genoemde haven van bestemming - het risico van verlies van of schade aan de goederen alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven - de term CFR verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.
  CIF - Cost, Insurance and Freight - de verkoper heeft dezelfde verplichtingen als onder CFR - dus de verkoper moet de kosten en vracht betalen om de goederen naar de genoemde haven van bestemming te laten brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven.
  CPT - Carriage Paid To - de verkoper betaalt de vrachtprijs voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen - indien opeenvolgende vervoerders worden gebruikt voor het vervoer naar de overeengekomen bestemming, gaat het risico over wanneer de goederen aan de eerste vervoerder zijn afgeleverd.
  CIP - Carriage and Insurance Paid To - de verkoper heeft dezelfde verplichtingen als onder CPT - dus de verkoper betaalt de vrachtprijs voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen.

  Groep D - Aankomst

  DAF - Delivered At Frontier - franco grens - deze term kan worden gebruikt wanneer de goederen worden vervoerd per spoor en over de weg - de verkoper betaalt voor het vervoer naar de genoemde plaats van levering aan de grens - de koper draagt zorg voor de douaneformaliteiten en betaalt voor het vervoer vanaf de grens naar zijn fabriek - de risico-overdracht vindt plaats aan de grens.
  DES - Delivered Ex Ship - wanneer goederen worden geleverd af schip, vindt de risico-overdracht niet plaats tot het schip is aangekomen in de haven van bestemming en de goederen ter beschikking zijn gesteld aan de koper voor het lossen - de verkoper betaalt dezelfde vracht- en verzekeringskosten zoals op grond van een CIF-regeling - in tegenstelling tot de CFR- en CIF-voorwaarden, draagt de verkoper niet alleen de kosten, maar ook het risico tot de aankomst van het schip in de genoemde haven - kosten voor het lossen van de goederen en eventuele rechten, belastingen, enz... zijn voor rekening van de koper - een veelgebruikte term in de scheepvaart voor het vervoer van bulkgoederen zoals kolen, graan, droge chemicaliën,... - vaak gebruikt indien de verkoper in het bezit is van een eigen schip of een vaartuig heeft gecharterd.
  DEQ - Delivered Ex Quay (naam haven) - vergelijkbaar met DES, maar de risico-overdracht vindt niet plaats tot de goederen zijn gelost in de haven van bestemming.
  DDU - Delivered Duty Unpaid - deze term betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert op de plaats van bestemming genoemd in het contract - de goederen worden niet vrijgegeven voor invoer of gelost op de plaats van bestemming - de koper is verantwoordelijk voor de kosten en risico's voor het lossen alsook voor de eventuele latere levering buiten de plaats van bestemming - echter, indien de koper wenst dat de verkoper de kosten en de risico's draagt in verband met de invoer en uitklaring, inklaring, lossen en daarna de levering buiten de plaats van bestemming, dan dient dit allemaal expliciet overeengekomen te worden in het verkoopcontract.
  DDP - Delivered Duty Paid - franco inclusief rechten - betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen op de genoemde plaats in het land van invoer beschikbaar zijn gesteld - de verkoper draagt de risico's en kosten inclusief rechten, belastingen en overige heffingen verbonden aan het aldaar leveren van de ingeklaarde goederen - terwijl de EXW-term de minimum verplichting van de verkoper behelst, geeft de DDP-voorwaarde zijn maximumverplichting aan

 • Kan Fimatec de exportdocumenten regelen?

  Ja, wij hebben de contacten om documenten (EXA, EUR 1, CvO, gelegaliseerde documenten, enz...) te regelen. Naast deze speciale formulieren maken wij uiteraard ook de transportdocumenten en een gedetailleerde factuur op.

 • Afmetingen zeecontainers

 • Kunt u mij een prijsopgave bezorgen voor mijn oude machine en kan ik ze inruilen?

  Contacteer hiervoor het Fimatec team en vermeld merk, type, bouwjaar, aantal uren op de teller, technische staat van de machine (chassis en motor). Bezorg ons tevens minstens 3 foto's genomen uit diverse hoeken, waarvan een van het interieur. Uw machine kunt u aan ons verkopen of inruilen tegen een recenter model.

 • Hoe wordt de waarde van een machine bepaald?

  Om de waarde van een machine te bepalen, dienen eerst de gegevens gekend te zijn: merk, type, bouwjaar en aantal uren op de teller. Behalve op basis van deze gegevens, wordt de waarde ook bepaald aan de hand van het uitzicht van de machine en van de technische staat. Een technisch controlerapport kan hierbij enige hulp bieden. Daarnaast hebben wij ook enkele foto's nodig om u een terugkoopprijs te bezorgen.

 • Ik heb een prijsaanbod van iemand anders ontvangen, is deze prijs correct?

  Met meer dan 1000 machines in stock kunnen wij u helpen met uw prijsopgave. Vraag ons om voor u de prijs en de voorwaarden na te gaan. Misschien kunnen wij nog een alternatief bod uitbrengen.

 • Wanneer is het juiste moment om mijn machine te verkopen?

  Enkele scenario's en de gevolgen ervan...  Wachten om oude machines te verkopen zal resulteren in een lagere prijs. Hoe ouder de machine, hoe minder u ervoor krijgt. Sommigen zullen beweren dat oude machines afgeschreven zijn, niets kosten en zelfs wanneer zij maar af en toe worden ingezet toch geld opleveren...

  Juist en niet juist.


  Juist: Met deze oude machines kan uw onderneming geld genereren.

  Niet juist: Er dient rekening gehouden te worden met dure reparaties. Wanneer machines slechts sporadisch worden ingezet en dus maar weinig geld opleveren, zal de reparatiekost de opbrengst snel absorberen.
  En oude machines hebben ook een negatieve impact op het beeld dat men van uw bedrijf heeft.

  Klanten zijn bereid meer te betalen voor recentere machines.

  Een machine te vroeg verkopen zal een grote inspanning vergen van uw onderneming. Waarom? Omdat, om een bepaald prijsniveau te halen, specifieke klanten nodig zijn. Om deze klanten aan te trekken, zal de marketingkost stijgen. De vraag is of deze meerinspanning zichzelf terugbetaalt...

  Niet te vroeg en niet te laat verkopen dus. Dat wist u uiteraard zelf ook al...

  Sta ons toe u enkele voorbeelden te geven.

  Als men rekent in jaren/levensduur van een machine, dient ook rekening gehouden te worden met het type uitrusting en de omstandigheden waarin deze werd gebruikt. Een kleine graafmachine die bijvoorbeeld ingezet wordt bij afbraakwerken zal na drie jaar haar beste tijd wel gehad hebben. Deze drie jaar zullen meestal ook gedekt worden door de fabrieksgarantie. U kunt natuurlijk het risico nemen de machine nog een vierde jaar te gebruiken, maar over het algemeen wordt aangeraden ze te verkopen voor ze vijf jaar oud is.

  Hetzelfde geldt voor generatoren wanneer deze vaak ingezet worden. Deze machine kan 2000 uren of meer per jaar draaien. Dit betekent 8000 tot 10000 uren in 4 tot 5 jaar. Een normaal criterium voor revisie is het aantal uren in verhouding tot de levensduur van de machine (die 14000 kan bedragen). Wanneer de machine nog geen 10000 uren op de teller heeft, heeft ze nog een bepaalde waarde op de tweedehandsmarkt omdat ze nog een aantal jaar kan ingezet worden aan een lagere frequentie (tweede leven).

  Als we het over een mobiele luchtcompressor hebben, is dit een ander verhaal...

  Mobiele compressoren draaien meestal 500 uren of minder per jaar in het geval van kleinere machines (minder dan 10 m3 per minuut of 380 cfm) en minder dan 1000 uren in het geval van grotere machines. Technisch gezien hebben dergelijke machines een levensduur van 12 tot 16 jaar. Commercieel gezien mag dit type uitrusting echter niet ouder zijn dan 8 tot 10 jaar om nog een redelijk bedrag op te brengen.

  Twijfelt u of heeft u vragen over een bepaald type uitrusting of machine, ik geef u graag nog meer voorbeelden die specifiek voor u van toepassing zijn. Aarzel niet mij op te bellen of via e-mail te contacteren.

 • Geld verdienen met oude of tweedehandse machines

  Een materieelvloot bestaat uit vele stukken materieel en machines. Ooit nieuw gekocht, verkregen door overnames uit andere vloten of door acquisitie van complete bedrijven. Alles bij elkaar een aanzienlijk kapitaal. Vaak goed beheerd en onderhouden.

  In dit kapitaal zit ons inziens een “verborgen schat” aan mogelijkheden. Door de vloot met andere ogen te bekijken, zien wij iets anders dan machines. Als Remarketing specialisten zien wij een mogelijkheid om een vloot te saneren en daarmee te verjongen. Uw klanten (intern of extern) maken immers ook graag gebruik van recentere machines. Een vloot saneren, oude machines verkopen, brengt daarnaast ook nog eens geld op dat gebruikt kan worden voor herinvestering in materieel, extra boekwinst of om uw andere investeringen te bekostigen.

  Maar niet alleen uw oude (onderhoudsintensieve) machines verkopen behoort tot de mogelijkheden. Ook machines die bij u een (te) lage bezetting hebben, komen in aanmerking om tweedehands verkocht te worden (desinvesteren). Machines zonder of met weinig bezetting kosten immers alleen geld. Uw machines worden ouder en dus minder waard, waardoor er op afgeschreven moet worden zonder dat er baten tegenover staan. Door ze te verkopen, voorkomt u veroudering en genereert u cash flow.  Vaak bevinden er zich in uw vloot ook machines die via een overname of acquisitie in het bezit van uw onderneming kwamen. De problematiek hierbij is dat er vaak veel verschillende merken van eenzelfde soort machine in uw vloot aanwezig zijn. Dat brengt complexere onderhoudschema's en grotere voorraden onderdelen met zich mee. Beperk het aantal merken is dan het advies. En voor de rest? Desinvesteren. Dus tweedehands verkopen!

  De constatering luidt dat er voor u, als vlootbeheerder, veel geld te verdienen valt. Dit klinkt echter eenvoudiger dan het is. Tweedehandse verkoop is gespecialiseerd werk en vergt een jarenlange ervaring, marktkennis en niet te vergeten verkoopkanalen.

  Met andere woorden, u hebt een specialist nodig die u advies geeft en actief meedenkt om uw vlootplan en/of desinvesteringsplan te realiseren. Wij bij Machinery Resale denken met u mee en zullen van uw desinvestering een succes maken. Jarenlange ervaring en up to date kennis van de markt brengt ons immers verder dan handelaren en veilinghuizen.

  Praat met ons over een belangrijk aspect van vlootbeheer: verkoop.

 • Hoe selecteer ik de juiste mobiele luchtcompressor?

  De aankoop van een compressor die over onvoldoende capaciteit beschikt, is een verspilling van tijd en geld.
  De aankoop van een compressor die over te veel capaciteit beschikt is een verspilling van brandstof en geld.
  (Als u de compressor niet buiten gebruikt, dan leest u best “Hoe selecteer ik de juiste stationaire compressor?”.)

  Er zijn twee parameters die bepalend zijn voor de capaciteit van een luchtcompressor.

  1) Vereiste werkdruk (bar of PSI)
  2) Maximum vereist luchtgebruik (capaciteit uitgedrukt in cfm of m3/min of l/sec)

  1) Wat is de maximum vereiste werkdruk?


  Dit hangt sterk af van het type werk dat moet uitgevoerd worden. Met lucht aangedreven (= pneumatische) gereedschappen hebben een werkdruk van ongeveer 6 bar nodig. (gereedschappen zoals breekhamers of trilboren) De typische compressor die wij hiervoor zullen selecteren, zal er een zijn met een capaciteit van 7 of 7,5 bar. Dit heeft alles te maken met drukverlies in het leidingensysteem. Straalwerken (zandstralen) vereisen vaak diezelfde werkdruk. Het gebeurt echter nogal vaak dat wie met straalsystemen werkt meer druk zal willen, soms tot 9 of zelfs 10 bar.
  Voor toepassingen voor het testen van pipelines of voor waterboringen is 20 bar of meer vaak een vereiste.
  Blaassystemen voor optische glasvezel vereisen meestal een werkdruk van 13-15 bar.

  2) Wat is maximum persluchtgebruik?


  Tel alle persluchtgereedschappen samen die tegelijkertijd moeten gebruikt worden. Wanneer u het gegevensplaatje van de compressor controleert, tel dan 30% bij de aangegeven capaciteit. Dit zal een redelijke buffer creëren tegen onvoorzien of ongewoon compressorgebruik.
  Tel niet alle persluchtgereedschappen op die in de loop van één dag gebruikt zullen worden. Dit zou leiden tot een veel te hoge capaciteit dan nodig.
  Hieronder vindt u een lijst van persluchtgereedschappen en hun gemiddeld luchtgebruik aan 6,5 bar (90 PSI).
  Slijpschijf – 180mm / 7” - 180- 280 ltr/min (5-8 cfm)
  Bikhamer 2 kg - 350 ltr/min (12 cfm)
  Bikhamer 5 kg - 430 ltr/min (15 cfm)
  Pikhamer 9 kg - 900 ltr/min (32 cfm)
  Drilboor 15 kg - 750 ltr/min (27 cfm)
  Drilboor 20/25 kg - 1300 ltr/min (46 cfm)
  Drilboor 30 kg - 1700 ltr/min (60 cfm)
  Drilboor 40 kg1850 ltr/min (65 cfm)
  Smeergun - 115 ltr/min (4 cfm)
  Slagmoersleutel - 3/8” - 70-100 ltr/min (2.5-3.5 cfm)
  Slagmoersleutel - ½” - 115-140 ltr/min (4-5 cfm)
  Slagmoersleutel - 1” - 285 ltr/min (10 cfm)
  Luchtnaaldscaler - 220-455 ltr/min (8-16 cfm)
  Cirkelzaag - 140 ltr/min (5 cfm)
  Zandstralen kop 7mm @ 7 bar - 5000 ltr/min (180cfm)
  Zandstralen kop 10mm @ 7 Bar - 7000 ltr/min (250cfm)
  Voor de capaciteit van de kop van zandstraaluitrustingen dient rekening gehouden te worden met een verschil van 10-15% (cavitatie en slijtage kop).

  Heb ik naast een compressor ook een persluchttank nodig?
  De grootte van de compressortank, meestal aangeduid in liter of m³, dient te worden bepaald op basis van het gebruik.
  In de meeste gevallen zijn mobiele compressoren modulatiegecontroleerd en beschikken zij over een aanzienlijke slanglengte. Daarom wordt een tank meestal niet gebruikt.

  Budget

  Soms zal uw budget uw keuzemogelijkheden beperken. Wij zijn er voor u, om u te helpen de juiste compressor te kiezen, ongeacht over welk budget u beschikt.
  Eens u weet over hoeveel druk u dient te beschikken, wat de capaciteit moet zijn en hoeveel uw budget bedraagt, kunt u via geavanceerd zoeken met deze criteria de juiste compressor selecteren.

 • Hoe kies ik de juiste stroomgenerator?

  De juiste capaciteit bepalen van de generator die u wenst in te zetten op uw werf is immers niet zo eenvoudig als het lijkt. Wanneer u geld uitgeeft om een generator te huren of te kopen die later niet over genoeg capaciteit blijkt te beschikken zult u ongetwijfeld ontgoocheld zijn. Hieronder verneemt u hoe u een dergelijke dure fout kunt vermijden.

  Noodgeneratoren zijn beschikbaar in allerlei capaciteiten: 5KW-50KW en hoger. Uw keuze zal afhangen van de wattagevereisten van de kritische belastingen die van toepassing zijn voor uw woning of bedrijf.
  Het selecteren van de juiste capaciteit is de belangrijkste stap in het uitbouwen van een betrouwbaar standby generatorsysteem.
  Een van de meest voorkomende fouten van mensen die niet vertrouwd zijn met de formules voor het bepalen van de capaciteit van generatoren is het selecteren van een generator met een onvoldoende capaciteit.

  Bijvoorbeeld, wanneer u de capaciteit van de generator berekent voor een gemiddeld 230 volt net, kunt u over een toepassing beschikken waarvoor een van of de twee volgende voorwaarden van toepassing kunnen zijn:


  Voorwaarde #1 – Geen motorbelastingen inbegrepen:
  In dit geval kan het totale wattage van de toestellen en lichten gebruikt worden om de capaciteit van de generator te bepalen. Ter illustratie: tien lampen van 100 watt, een koffiemachine van 1200 watt, een toaster van 1250 watt en een haardroger van 1500 watt zouden een generator van 5 kW vereisen.


  Voorwaarde #2 - Motorbelastingen inbegrepen:
  Wanneer motorbelastingen inbegrepen moeten worden, moet rekening worden gehouden met het startwattage van de motor zodat de generator een voldoende hoge startstroom kan leveren. Over het algemeen vereisen deze toestellen 5 tot 6 keer het opgegeven wattage (een uitzondering is de ultramoderne frequentiegecontroleerde E motor zoals in luchtcompressoren) of de volledige laadstroom om te starten. Een factor van 25% wordt aangeraden om elektrische toestellen te ondersteunen die zijn uitgerust met inductiemotoren.


  In dit voorbeeld, indien het gegevensplaatje van uw verwarmingstoestel (geen air conditioner) vermeldt dat het is uitgerust met een blaasmotor en het amperage op het plaatje 4,5 amp. bedraagt bij 230 volt, dan is de loopbelasting van deze motor 1035 watt. Wanneer de motor gestart wordt, zal van de generator 4000 tot 6000 watt of 4-6 kW gevraagd worden, enkel en alleen voor deze ene motor.

  De capaciteit van een generator wordt over het algemeen in kVA aangegeven, deel daarvoor de kW door 0.8 om de vereiste kVA te verkrijgen (vuistregel).

 • Luchtgommen of zandstralen?

  Luchtgommen


  Luchtgommen wordt toegepast met een combinatie van lucht en minerale korrels. Deze worden onder lage druk tegen verscheidene soorten oppervlaktes gestraald met als doel deze diepgaand of oppervlakkig te reinigen. Dit is het zogenaamde zachte stralen.

  Zandstralen


  Bij het zandstralen worden ruwe zandkorrels onder hoge druk tegen een bepaald oppervlak gestraald. Een techniek die nog veel gebruikt wordt bij het reinigen van gevels of metalen constructies.